Foppelog » Mag ik van jou een goed ochtendhumeurtje?

vrijdag 4 september 2009 08:03

Een wettelijke regeling is nog toekomstmuziek, maar hier en daar gaan stemmen op die pleiten voor een structurele aanpak van de emocompensatie - een begrip dat steeds vaker opduikt in zingevingskringen.

Bij emocompensatie wordt een negatieve emo-outburst gecompenseerd met een positieve.
Iedere Nederlandse onderdaan krijgt van overheidswege de beschikking over een range aan emoquota, die naar eigen inzicht kan worden aangewend. Heeft iemand na een stevige woedeaanval zijn kwaadheidstax bereikt, dan kan een nieuwe boze bui gecompenseerd worden met het goede humeur van iemand anders.

Een uitruil op basis van vrijwilligheid - het ligt niet in de bedoeling van de initiatiefnemers van emocompensatie dat een levendige handel in emoties ontstaat. ‘Dan zijn we op de verkeerde weg’, zegt initiatiefnemer Julle Bestoy van zingevingscentrum Bolle Piet.
‘Met het verkeerde been uit bed stappen bijvoorbeeld, zo leert de emopraktijk, wordt negatiever gewaardeerd dan het tentoonspreiden van een stralend ochtendhumeurtje. Welnu, heeft iemand in zijn emopakket een flinke portie ochtendstraling over, dan moet hij bereid zijn een stukje af te staan aan iemand met een pestpokkehumeur.’

Bestoy en zijn medestanders zijn ervan overtuigd dat het jaren-zestig-ideaal - ‘we benne op de wereld om mekaar om mekaar te hellepen, niet waar?’ - met emocompensatie stappen dichterbij komt.

Startpagina Foppelog Foppelog archief Wie is meneer Foppe? Data Reutemetour Het boek,
de making-of